Category Archives: Sức khỏe

Chuyên mục tin tức, thông tin và tác dụng của đá muối Himalaya đối với sức khỏe. Cùng cách sử dụng, bảo quản & những thông tin bạn cần biết.

Đá muối Himalaya là gì?

Đá muối Himalaya là gì? Nguồn gốc đá muối Himalaya: Đá muối Himalaya thật ra là một loại hóa thạch hình thành do các biến động địa chất từ hơn 250 triệu năm trước. Màu sắc đặc trưng thường là màu đỏ hoặc màu hồng với một số tinh thể có màu trắng hoặc trong […]