Tag Archives: đá muối himalaya

Thông tin về đá muối, tin tức đá muối, sức khỏe, sử dụng…. Xem Ngay!

Đá muối Himalaya là gì?

Đá muối Himalaya là gì? Nguồn gốc đá muối Himalaya: Đá muối Himalaya thật ra là một loại hóa thạch hình thành do các biến động địa chất từ hơn 250 triệu năm trước. Màu sắc đặc trưng thường là màu đỏ hoặc màu hồng với một số tinh thể có màu trắng hoặc trong […]